ABT BENGAL


ABT. Bengals เป็นฟาร์มเพาะพันธ์ุและ ขายแมวเบงกอล รวมถึงแมวสายพันธุ์แมวเอ็กซ์โซติกไฮบริดเช่น คาราคัล, อัฟริกัน เซอร์วอล ที่มีคุณภาพที่สุดแห่งนึงในประเทศไทย เรามีจำหน่ายลูกแมว/แมวโต พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ หลากหลายช่วงอายุ หลากหลายสีและลาย น่ารักๆ ตลอดทั้งปีคะ

ท่ี ABT.Bengals Farm เราเน้นเรื่องสุขภาพและสุขลักษณะอนามัยและความสะอาดที่อยู่อาศัยของแมว.  แมวของเราจะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงก่อนส่งถึงมือลูกค้าเสมอ ที่ฟาร์มเรามีสัตวแพทย์หรือคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจและให้คำแนะนำเราตลอดทั้งปี แมวเบงกอลไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยง แต่เขาคือครอบครัวของเรา

แมวเบงกอลท่ีดี ควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้ครับ

เราพยายามคัดและพัฒนาสายพันธ์ุเพื่อการผลิตลูกแมวให้มีความสวยงามสีสันเป็นประกายสดใส ขนที่สั้นหนาและโครงสร้างร่างกายที่ถูกต้องตามลักษณะสายพันธ์ุดั่งเดิมของเขาและทำให้เขาแลดูคล้ายเสือมากที่สุดครับ

'' แมวเบงกอลไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยง

.....แต่เขาคือครอบครัวของเรา '' 

 แมวเบงกอลไม่ใช่แมวดุร้าย    ลูกแมวจากฟาร์มเราจะมีนิสัยทีดีจับต้องเล่นได้ดั่งเช่นแมวปกติทั่วไปครับ

ฟาร์มเรามีลูกแมวจำหน่ายตลอดทั้งปีและเรามีแมวหลากหลายอายุทั้งพ่อพันธ์ุ/แม่พันธ์ุจนรวมถึงลูกแมวเบงกอลด้วยครับ ทั้งนี้เรายังมีสีสันและลวดลายมากมายให้คุณได้เลือกซื้อและจับจองเป็นเจ้าของในหลากหลายราคาเช่นกัน 

 

แมวของเราทุกตัวได้รับการจดทะเบียนและมีใบจดทะเบียนและรับรองสายพันธุ์จากอเมริกาอย่างถูกต้องทุกตัว คุณจึงมั่นใจได้ว่าแมวเบงกอลจากฟาร์มเราเป็นแมวเบงกอลที่มีสายพันธุ์ที่ดีแท้และมีคุณภาพทั้งสิ้นครับ. ​

**แมวเบงกอลไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยง แต่เขาคือครอบครัวของเรา** ​

 

ABT Bengal: Quality Exotic Cats You can Afford!

Copyright ABT Bengal 

7/8 ม.6 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา Pathum Thani 12150  , Tel: 061 535 9166, abtbengals@gmail.com